Usługi

- serwis stacji gazowych
- przeglądy instalacji gazowych
- modernizacja układów pomiarowych
- sprzedaż gazomierzy firmy COMMON
- legalizacja gazomierzy firmy COMMON, ACTARIS, ITRON
- montaż oraz serwis aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego firmy Gazex
- szafy telemetryczne na stacje gazowe II stopnia
- aparatura kontrolno pomiarowa na stacjach gazowych I stopnia
- systemy wizualizacji zużycia gazu