Dane o spółce

POMIAR Sp. z o.o.
Brzezińska 256
92-703 Łódź

NIP: 725-196-38-34
REGON: 100462938
KRS: 0000300046
Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kapitał zakładowy: 100,000,00 zł